iPad Scholen

Basisschool Digitalis tevreden over gebruik iPad

Basisschool Digitalis is tevreden over het gebruik van de iPad binnen haar lessen. Het is een van de scholen die na de afgelopen zomer van start ging als een iPad school. De school verving de leraar door een coach en zorgt er met iPads voor dat de kinderen op een meer moderne manier les krijgen. Tot nu toe is de directeur van de school erg tevreden over de voortgang. Hij zorgt ervoor dat 145 kinderen van de kleuters tot en met groep vijf maximaal twee uur per dag les krijgen met behulp van de tablet.

Lezen, schrijven en rekenen

Volgens de directeur leren de kinderen onder andere lezen, schrijven en rekenen, via applicaties op de iPad. De school merkt dat het aan de hand van de apps gemakkelijker is om de kinderen goed te begeleiden, volledig op hun eigen niveau. De bekende klassikale manier houdt minder rekening met de individuele verschillen, waardoor ze verwachten dat dit uiteindelijk tot goede resultaten zal leiden. Maurice de Hond noemde het onderwijs ook al wel lessen voor de ‘nieuwe tijd’, omdat we steeds meer gebruik maken van technologie en de scholen hier goed op in kunnen haken.

Prestaties meten met Citotoets

De school geeft aan de andere kant wel aan dat het nog niet goed mogelijk is om wat te zeggen over de resultaten. Het is nog even afwachten wat de resultaten van de eerste Citotoets zullen zijn, aangezien dat de school de mogelijkheid biedt de uitslagen te vergelijken met die van andere scholen. Deze toets is een officiële meting, buiten de eigen toetsen en testen van de school zelf om. De verwachtingen zijn echter hooggespannen, aangezien de iPad de kinderen helpt om stap voor stap verder te komen, uiteraard op een eigen tempo.