iPad Scholen

Maurice de Hond brengt iPad scholen naar het buitenland

De iPad scholen van Maurice de Hond doen het goed in Nederland, hij zoekt nu naar mogelijkheden om zijn concept ook naar het buitenland te brengen. Onder andere Dubai en Zuid-Afrika lijken interesse te hebben, waardoor Maurice de Hond kan spreken van een internationaal succes.

Exporteren naar het buitenland

De iPad scholen bestaan in Nederland inmiddels een paar jaar, waardoor volgens de Hond de kinderziekten eruit zijn en de tijd rijp is om het concept ook naar het buitenland te gaan brengen. De Hond heeft daarvoor het bedrijf sCoolsuite Concepts opgericht. De buitenlandse scholen zullen een vergoeding gaan betalen voor het gebruik van het concept en de onderwijssoftware die er beschikbaar is. Dit kan oplopen tot honderden euro’s per leerling per jaar, waardoor de Hond financieel een uitstekende keuze lijkt te hebben gemaakt.

Spanje en Zuid-Afrika

Op dit moment is er in Spanje al een kleine particuliere school die opereert als een iPad school op basis van de software van Maurice de Hond. Daarnaast is hij in gesprek met scholen in Zuid-Afrika en in Dubai. In de beide landen lijkt er interesse te bestaan voor het concept en verwacht de Hond zaken te kunnen doen. Voor het project in Zuid-Afrika zoekt de Amsterdamse ondernemer via crowdfunding naar een kapitaal van €400.000, waardoor het nog niet duidelijk is of dit project ook daadwerkelijk doorgang zal vinden.

Privéscholen in opkomende landen

Het zouden vooral de privéscholen zijn in opkomende landen die interesse hebben in de iPad scholen en er daarmee graag voor willen zorgen dat de leerlingen het beste onderwijs krijgen. Wat dat betreft valt er voor de Hond nog een wereld te ontdekken, indien hij er inderdaad in slaagt om het concept ook internationaal aan te laten slaan. In Nederland zijn de eerste resultaten in ieder geval goed, zowel de inspectie als ouders en leerlingen zijn te spreken over de nieuwe vorm van onderwijs. Indien dat ook in het buitenland lukt zou het aantal iPad scholen op termijn flink kunnen gaan toenemen en is er een verandering van het onderwijs mogelijk.