iPad Scholen

Ook middelbare scholen over op de iPad

Nu de iPad scholen een succes blijken in Nederland richten ook steeds meer middelbare scholen zich op deze techniek. Bovendien blijken steeds meer leerlingen uit groep 8 dit verschil mee te wegen in hun keuze voor bepaalde vervolgopleidingen. Zij kunnen er immers voor kiezen om op de traditionele manier les te krijgen, of gebruik te gaan maken van een iPad. Wat dat betreft zorgen de middelbare scholen niet voor een officiële introductie zoals bij de basisscholen op basis van het initiatief van Maurice de Hond, maar voeren ze de iPad geleidelijk steeds verder in.

Nieuwsgierig naar de techniek

De meeste middelbare scholen die gebruik maken van de iPad doen dit vooral uit nieuwsgierigheid naar de techniek. Ze zijn op zoek naar nieuwe methoden om de lesstof meer interessant te maken en er daarmee voor te zorgen dat leerlingen zich verder willen ontwikkelen. Op dit moment maken ongeveer 31 scholen door heel Nederland op een intensieve manier gebruik van de iPad. Wat dat betreft verloopt de penetratie van de markt geleidelijk. Dat neemt echter niet weg dat er steeds meer middelbare scholen interesse krijgen in de iPad en wat ze daar zoal mee kunnen doen.

Interactief onderwijs

De leerlingen die op de middelbare scholen gebruik maken van de iPad zijn vooral te spreken over het feit dat de lessen nu meer interactief worden. Het is mogelijk om zelf filmpjes op te zoeken, of een aanvullend artikel te gebruiken. Daarnaast is het mogelijk om bepaalde spelvormen toe te passen binnen de lesstof, waardoor deze als het ware meer tot leven komt. Wat dat betreft lijken de iPad scholen in Nederland een succes en is de kans groot dat we hier in de toekomst alleen maar meer gebruik van zullen maken.