iPad Scholen

Ruim een jaar ervaring voor iPad scholen

De iPad scholen van Maurice de Hond bestaan inmiddels meer dan een jaar, wat betekent dat het Onderwijs voor een nieuwe tijd (O4NT) inmiddels een ruime ervaring heeft opgedaan. De Hond gaf onlangs een presentatie en noemde daarbij vooral de ontplooiing door kinderen als een zeer sterk punt.

Zelfontplooiing van kinderen

Op de iPad scholen hebben kinderen meer kansen om zichzelf te ontplooien, ze zijn niet langer gebonden aan wat er in de boeken staat en het tempo van de gemiddelde les. In plaats daarvan hebben ze met de iPad of andere schoolmaterialen de mogelijkheid in hun eigen tempo te werken, aan de vaardigheden waar ze goed in zijn. Dit maakt het op de iPad scholen mogelijk om talenten verder te ontwikkelen en uiteindelijk al in een vroeg stadium voor een specialisme te zorgen.

Ontdekken met meer dan een iPad

Bovendien noemen we de scholen binnen het O4NT ook wel de iPad scholen of de Steve Jobs scholen, maar gaat er meer schuil achter de muren van deze schoolgebouwen. Kinderen kunnen er bijvoorbeeld gebruik maken van digitale schoolborden, van dikke knijpflessen met verf en zelfs papieren boeken met weetjes over dieren en planeten. De iPad op school is een belangrijk hulp- en lesmiddel, maar is aan de andere kant niet heilig. De scholen stralen ‘Het Nieuwe Werken’ uit, waarbij kinderen worden opgeleid door ze in hun kracht te zetten en het maximale uit de prestaties te halen.

Internationaal succes voor iPad scholen

In Nederland bestaan de iPad scholen nu meer dan een jaar, wat betekent dat De Hond samen met zijn team behoorlijk wat ervaring op heeft kunnen doen. Inmiddels heeft dit ook geleid tot de eerste internationale successen, aangezien de iPad scholen ook over de grens aan de weg timmeren. Naar verwachting zullen er op korte termijn een tiental internationale iPad scholen van start gaan, waardoor het concept de landsgrenzen van Nederland over zal gaan. Wat dat betreft lijkt De Hond een geslaagde nieuwe vorm van onderwijs te hebben ontwikkeld, die kinderen kan helpen zich meer te motiveren om hun talenten verder te ontwikkelen.