iPad Scholen

Amerikaanse school gebruikt naast de iPad ook andere moderne apparatuur

De Amerikaanse River Valley High School (RVHS) zet niet langer alleen in op de iPad. De school heeft besloten dat ook andere moderne apparatuur de mogelijkheid biedt leerondersteunend te werken, het gaat dan bijvoorbeeld om smartphones en laptops. Door ook andere apparatuur toe te staan wil de school voorkomen dat ouders dure iPad’s dienen te kopen, wanneer de kinderen bijvoorbeeld al een iPhone of een MacBook bezitten.

Gebruik van smartphones en laptops

Het gebruik van smartphones en laptops is volgens de school net zo goed geschikt, ook die apparaten bieden de mogelijkheid om dieper op de stof in te gaan en daarmee te zorgen voor een beter begrip van de aangeboden informatie. In veel gevallen bezitten de leerlingen al een van deze apparaten, het is volgens de school dan niet direct nodig om ook een iPad aan te schaffen.

De iPad op school

Eerder nog werd er een programma geaccepteerd dat iedere leerling verplichte om gebruik te maken van een iPad. Er werden geen iPad’s uitgedeeld vanuit de school, waardoor het veelal de ouders werden die verantwoordelijk waren voor de aanschaf. Daar is nu verandering in gekomen, aangezien ouders in sommige gevallen lieten weten daar niet de middelen voor te hebben. De verbreding van de aanpak maakt het nu mogelijk om ook op andere apparaten te werken. Het gaat wat dat betreft om een bredere iPad school, waar leerlingen ook andere apparatuur kunnen inzetten.

Financiering van de iPad

Andere scholen kiezen er bijvoorbeeld voor om ouders de mogelijkheid te bieden de iPad te financieren. Het is dan mogelijk om door middel van de bijdragen aan school op termijn voor de betalingen van een iPad te zorgen, zodat de leerlingen daar al wel direct vanaf het begin van het jaar gebruik van kunnen maken. Het lijkt erop dat scholen in ieder geval met een oplossing dienen te komen, wanneer zij met de iPad willen gaan werken en de leerlingen die niet uitgedeeld krijgen. Alleen op die manier kunnen alle leerlingen werken met dezelfde apparatuur en krijgen zij de kans zich verder te ontwikkelen.