iPad Scholen

Apple iPad krijgt op school gezelschap van pen en papier

De iPad scholen zien we op steeds meer plaatsen terug en ook reguliere scholen maken steeds meer gebruik van de iPad. Toch is het pas een ontwikkeling die gaande is en dienen we er rekening mee te houden dat er nog veel moet gebeuren. Dat werd bijvoorbeeld duidelijk in de brugklas van het Erasmiaans Gymnasium in Rotterdam. De iPad blijft er behouden, maar er komt op school daarnaast ook weer pen en papier naast.

Pen en papier naast de iPad

Het pen en papier moeten ervoor zorgen dat het beter mogelijk wordt om op een flexibele wijze les te geven. De school heeft zowel de docenten als de ouders en leerlingen gevraagd wat zij op dit moment vonden van de iPad op school. Over het algemeen was men daar goed over te spreken, maar was men niet zo tevreden met het verdwijnen van pen en papier. Vandaar dat de school er vanaf nu voor kiest om ook weer met pen en papier te gaan werken. Dat neemt aan de andere kant niet weg dat de iPad op school aanwezig blijft, waardoor er diverse technologische aanvullende mogelijkheden bestaan.

PDF-versies van de boeken

Er was echter nog geen sprake van een volledige iPad school, omdat de schoolboeken op de tablet in veel van de gevallen niet meer waren dan een PDF-versie van het origineel. Op die manier is er nog geen sprake van interactieve content en is de toegevoegde waarde ten opzichte van een regulier boek beperkt. Het is volgens de school van belang dat deze zaken verder ontwikkeld worden. Op die manier wordt het mogelijk een iPad school te ontwikkelen die daadwerkelijk een stap verder kan gaan dan bij het gebruik van pen en papier.

Ontwikkeling van de iPad school

Wat dat betreft zal de iPad op school zich de komende jaren verder moeten ontwikkelen. Apple maakt zich daar in ieder geval hard voor en ook de iPad scholen van Maurice de Hond laten zien dat er goede mogelijkheden bestaan. Het zal desalniettemin nog een aantal jaren duren voordat we ook op reguliere scholen de pen en het papier weg kunnen leggen om volledig gebruik te gaan maken van de iPad op school.