iPad Scholen

Apple iPad op school verdrijft traditionele boek

De brugpieper met een loodzware tas met boeken zal langzaam uit het straatbeeld gaan verdwijnen, volgens voorspellers van de grote uitgeverijen lopen zij binnen 5 jaar allemaal met een iPad in hun tas. We kennen in Nederland een aantal iPad scholen, maar ook reguliere scholen maken steeds vaker gebruik van de tablet. Dit scheelt de scholieren een hoop gewicht in hun tas, maar zorgt er tevens voor dat het mogelijk is om meer rijke lesstof aan te bieden, ten opzichte van het traditionele boek.

Kwart van de scholen gebruikt de iPad

Op dit moment gebruikt ongeveer een kwart van de scholen de iPad, of gaan ze dat vanaf het komende schooljaar doen. Ze doen dit in een aantal gevallen als een proef, maar de opkomst van de iPad gaat een stuk sneller dan verwacht. Met name de beschikbaarheid van goedkoper en beter wifi op de scholen zorgt ervoor dat veel van hen besluiten om eerder over te stappen. Daarnaast zijn de tablets nu goed geschikt voor het gebruik door scholieren, aangezien het niet langer nodig is om computerlokalen of karren met laptops te reserveren. De iPad neemt veel drempels weg en voorkomt dat leerlingen naar een apart lokaal moeten of achter een scherm verstopt zitten.

Educatieve uitgeverijen overtuigd

De grote educatieve uitgeverijen als Wolters-Noordhoff en Malmberg lijken volledig overtuigd van het gebruik van de iPad. Zij hebben hun boeken inmiddels ook digitaal beschikbaar, waardoor scholieren dar gebruik van kunnen maken. De digitale lesmethoden zijn in opkomst, waardoor de iPad er steeds beter in slaagt om het traditionele boek te verdrijven. Scholen kiezen er daarnaast steeds vaker voor om traditionele lesstof te vervangen door audio of beeld, waardoor dit beter aansluit bij de behoeften van de kinderen en zij de stof beter in zich op kunnen nemen.
Het is bijvoorbeeld mogelijk om op een innovatieve wijze een nieuwe taal te leren. Aan de andere kant verwachten de uitgevers en de scholen niet dat het boek volledig zal verdwijnen. Daarnaast zullen leerlingen en scholieren de tekeningen bij biologie voorlopig nog wel met een potlood op het papier blijven maken. Naast de iPad gebruiken de uitgeverijen als Malmberg echter ook de smartphone al als toevoeging op de lesstof. 90% van de brugklassers heeft er een in het bezit, waardoor dit bij kan dragen aan het interessant maken van de lesstof.