iPad Scholen

Apple legt $100 miljoen in voor iPads op school

Apple staat bekend van een groot voorstander van de iPad op school. Het bedrijf werkt daar aan door middel van slimme software, iPad’s die optimaal aansluiten bij de behoeften van leerlingen en ook direct door middel van stortingen.

Nieuwe iPad scholen

Onlangs legde Apple bijvoorbeeld $100 miljoen bij in een project voor Wilder, een scholengemeenschap met een groot aantal leerlingen. Apple doneert een iPad aan iedere student in de 114 verschillende scholen die normaal gesproken juist weinig aandacht krijgen. Het merk wil er daarmee voor zorgen dat iedereen de mogelijkheid heeft om gebruik te maken van een iPad en daarmee te profiteren van de recente innovaties die er aan de gang zijn. Apple werkte onder andere samen met het Witte Huis om de actie mogelijk te maken, die ervoor moet zorgen dat de iPad op school een verdere vlucht zal nemen.

Jaren van werk

Volgens Jeff Dillon had dit echter nog behoorlijk wat voeten in de aarde. Hij geeft aan dat het jaren geduurd heeft om met Apple en de overheid tot een overeenkomst te komen, om op school gebruik te gaan maken van digitale technologie en computers. Eerder bleek er voor het district geen mogelijkheid te bestaan om te profiteren van het budget voor de staat. Door zich vervolgens op het Apple ConnectED programma te richten is men er toch in geslaagd om de iPad’s op school mogelijk te maken. Dat betekende echter wel dat de scholengemeenschap daar sinds juli 2014 mee aan de slag moest.

Het klaslokaal opnieuw uitgevonden

Apple zorgt er met de iPad op school voor dat scholen de mogelijkheid hebben om het klaslokaal als het ware opnieuw uit te vinden. Zij hoeven niet langer uitsluitend gebruik te maken van de traditionele manier van lesgeven, het is goed mogelijk een alternatief aan te bieden. Juist door de leerlingen veel vrijheid te geven met de iPad ontstaan er nieuwe kansen. De kans is wat dat betreft groot dat het gebruik van de iPad op school de komende tijd alleen maar verder toe zal nemen, ook hier in Nederland.