iPad Scholen

Apple zet opnieuw meer in op educatie

Apple staat bekend om haar goede band met scholen, educatie is voor het bedrijf van groot belang. In Amerika is Apple een nieuw initiatief gestart, het gaat om een Heart Anatomy educatieprofiel, dat het mogelijk moet maken om op school meer gebruik te maken van de iPad.

De iPad op school

In Nederland kennen we de iPad scholen waar de tablet een centrale rol speelt binnen het onderwijs. Er is echter veel meer mogelijk op dit vlak, er zijn andere scholen met de traditionele vorm van onderwijs die aan de andere kant ook gebruik maken van de iPad. Apple geeft aan dat de tablet uitstekend geschikt is ter aanvulling op het huidige lesmateriaal. Leerlingen hebben de mogelijkheid meer verdieping te zoeken, bijvoorbeeld aan de hand van een video of door meer informatie bij een bepaald onderwerp te zoeken.
Op die manier wil Apple er uiteindelijk natuurlijk voor zorgen dat leerlingen het best mogelijke onderwijs kunnen krijgen, aan de hand van technologie die ze in staat stelt op hun eigen niveau te leren. Uiteraard zou een dergelijk initiatief in Nederland in eerste instantie helpen op de scholen waar veel leerlingen de beschikking hebben over een iPad. De iPad scholen lijken daarmee de eerste keuze voor nieuwe educatieprofielen, die ervoor moeten zorgen dat meer leerlingen de kans krijgen om de leren op basis van de huidige technologische mogelijkheden.

Boeken op de iPad

Apple noemt verder onder andere de mogelijkheid om tekstboeken in iBooks te bestellen. Een goed Engels voorbeeld daarvan is Life on Earth, waarin Deinhammer zorgt voor een uitgebreide uitleg over het leven op aarde en hoe bijvoorbeeld het bloed door de hartspier zorgt. Dit maakt het mogelijk om daar op een interactieve manier veel meer over te weten te komen. De iPad vormt voor veel leerlingen een leukere manier om te leren dan vanuit een regulier boek, waardoor het beter lukt om ze bij de les te betrekken. Of Apple dergelijke educatieprofielen ook in Nederland zal gaan introduceren is op dit moment nog niet duidelijk, we gelden immers als een relatief kleine markt op het wereldtoneel.