Digilessen voor ouderen op de iPad
iPad Scholen

Digilessen voor ouderen op de iPad

De iPad valt inmiddels op veel scholen niet meer weg te denken. De leerlingen krijgen er les mee, maar ook voor ouderen kan de tablet van grote toegevoegde waarde zijn. Om ook de ouderen digitaal vaardig te maken ging OBS De Zuidhoek in Goes aan de slag met de ouderen uit de nabije omgeving. Het doel? Digitaal vaardige ouderen dankzij de digilessen die binnenkort ook de leerlingen zelf kunnen gaan geven.

Digitaal vaardige ouderen

Het is volgens de basisschool van groot belang dat zowel de leerlingen zelf als de ouderen digitaal vaardig zijn. Gedurende vijf weken mogen de ouderen gebruik maken van de iPad die het mogelijk maakt om digitaal gebruik te maken van verschillende voorzieningen. De ouderen kregen tijdens de kennismaking een instructie hoe zij gebruik kunnen maken van de tablet. Het is de bedoeling dat zij in een aantal weken digitaal vaardig worden. Dat moet het mogelijk maken om mee te komen in onze huidige digitale samenleving waarin we allerlei apparaten gebruiken.

Les in het lesgeven

De leerlingen van de basisschool krijgen zelf les in het lesgeven met de iPad, zodat zij dit op termijn uit handen kunnen gaan nemen. Een aantal leerlingen uit groep 8 zal er binnenkort voor zorgen dat ze de ouderen verder kunnen helpen. Het is de bedoeling dat zij de ouderen gaan laten zien hoe zij informatie kunnen opzoeken op internet of hoe ze een email kunnen versturen. Het is informatie die helpt gebruik te maken van de tablet en mee te doen in onze samenleving waarin het gebruik van internet haast niet meer weg te denken valt.

Proef in Zeeland

Momenteel is er sprake van een proef in Zeeland, op initiatief van Delta. Die wil ervoor zorgen dat zowel de leerlingen van de basisschool als de ouderen vaardiger worden met de tablet, het internet en technologie in het algemeen. Blijkt dat de lessen zowel voor de leerlingen als de ouderen van toegevoegde waarde zijn? Dan is de kans groot dat ook ouderen en leerlingen in de rest van Zeeland zich daarbij kunnen aansluiten. Op die manier moet uiteindelijk heel de provincie digitaal vaardig worden en goed uit de voeten kunnen met de mogelijkheden die er beschikbaar zijn.