iPad Scholen

Een derde van de kinderen heeft een iPad voor ze naar school gaan

Een derde van de kinderen heeft al een iPad voordat ze naar school gaan. Het is wat dat betreft niet vreemd dat de iPad scholen het de laatste jaren goed doen. Door de kinderen hier al jong mee in aanraking te laten komen kunnen ze hier ook op school gebruik van maken en hun vaardigheden verder ontwikkelen.

Een derde van de kinderen onder de vijf

In huishoudens met een tablet gaat het in ongeveer een derde van de gevallen om kinderen onder de 5 met een eigen exemplaar. Wat dat betreft lijkt er aan de onderzijde geen grens te zitten aan de leeftijd om een iPad te kunnen gebruiken. Uiteraard spelen de kleine kinderen vooral spelletjes op de iPad, al krijgen ze daarmee wel al op heel jonge leeftijd de juiste vaardigheden mee. De kinderen gebruiken de iPad vooral aan het eind van de middag en zitten er maximaal een paar uur per dag op te spelen.

Juiste opvoeding met de iPad

Het is voor ouders van belang om hun kinderen op de juiste manier om te laten gaan met de iPad. Dat betekent onder andere dat het van belang is om restricties te stellen aan het gebruik daarvan. Dat neemt aan de andere kant achter niet weg dat het de moeite waard is om kinderen al vroeg wegwijs te maken in de wereld van de digitale technologie. Dit kan later op een iPad school helpen het leren beter te laten verlopen, net als binnen het reguliere onderwijs.

Kinderen kunnen spelend leren

Kinderen hebben op de iPad de mogelijkheid om spelend te leren. Ze leren net als op de iPad scholen al op jonge leeftijd om te gaan met deze technologie, die we in de toekomst steeds meer zullen gaan gebruiken. Het valt wat dat betreft toe te juichen dat een groot aantal kinderen hier al op jonge leeftijd mee in aanraking komt, zodat ze goed zijn voorbereid op de toekomst.