iPad Scholen

Eerstejaars van Montessori Hengelo gaan verplicht aan de iPad

Het Montessori in Hengelo zal eerstejaars vanaf het komende jaar verplichten om gebruik te maken van een iPad. Leraren krijgen de mogelijkheid om de voortgang en activiteiten van de leerlingen in de gaten te houden, zodat er een digitale klas moet ontstaan waarin het beter mogelijk is om in te spelen op de individuele talenten.

Verplicht onderdeel tijdens de lessen

De iPad zal een vast onderdeel gaan uitmaken tijdens de lessen op het Montessori college. De bestuurders hebben overigens aangegeven dat de iPad geen vervanger voor de boeken wordt. In plaats daarvan zal de tablet vooral dienen voor het verwerken van opdrachten en oefeningen, zodat de leraar dat gemakkelijker in de gaten kan houden. Iedere leerling heeft een eigen iPad, de leraar krijgt het overzicht over het geheel om op de juiste wijze in te kunnen spelen op vragen.

Leraar kan de klas in de gaten houden

De leraar kan gebruik maken van het Apple Mobile Device Management System. Dat is een systeem dat een leraar de mogelijkheid biedt om een klas als het ware digitaal samen te voegen. Daarnaast kan de leraar zien welke toepassingen een leerling open heeft staan, bijvoorbeeld om na te gaan of die inderdaad nodig zijn dan de les. Op die manier moet de iPad van toegevoegde waarde worden op de scholen, zonder dat leerlingen de kans hebben om heel andere zaken te gaan doen.

De iPad op school in Hengelo

De iPad op school in Hengelo vormt volgens de bestuurders een belangrijke stap voorwaarts. Ook ICT-deskundigen zijn enthousiast, zij zien de mogelijkheid om leerlingen op een meer persoonlijk niveau te begeleiden door ze beter in de gaten te kunnen houden. Voor de leerlingen zorgt de iPad er vooral voor dat het gemakkelijker wordt om interessante opdrachten te maken en daarover in contact te staan met de leraar. Op die manier heeft de iPad zowel voor de leerlingen, voor de leraar als voor de school als geheel voordelen. Als de proef een succes blijkt zal de school dat vast blijven houden en gaat op termijn iedereen gebruik maken van de iPad.