iPad Scholen

Gebruik iPad in schoolbibliotheken van grote toegevoegde waarde

Dankzij een gift van de Deerfield Education Foundation kunnen vier basisscholen met een Library Media Center gebruik maken van 25 iPads, om de kinderen optimaal te kunnen ondersteunen. De Amerikaanse scholen kunnen de iPads gebruiken om in groepen te leren, zelf eBooks aan te maken of te werken met de audio- en videomogelijkheden van het apparaat. Daarnaast is de school erin geslaagd om een programma op te zetten waarbij de leerlingen elkaar op weg helpen, aan de hand van een app op de iPad.

Creatief met de iPad

De scholieren maken onder andere gebruik van de iPad op het moment dat ze informatie zoeken, die ze normaal gesproken in een PowerPoint presentatie zouden plaatsen. Ze gaan op zoek naar waardevolle informatie en verzamelen dit door gebruik te maken van Book Creator. Dit maakt het gemakkelijk om informatie te bundelen en ervoor te zorgen dat er één geheel ontstaat. Het valt de leraren op dat de kinderen veel tijd steken in het samenstellen en ontwerpen van het boek, om het op een goede manier te kunnen presenteren. Ze houden van de technologie en gebruiken het om hun kennis enorm te verrijken.

Samenwerken met de iPad op school

Daarnaast maakt de school gebruik van de app Puppet Pals. Dit zorgt ervoor dat scholieren uit de vierde klas de kinderen uit de eerste klas kunnen helpen het gebruik van de iPad onder de knie te krijgen. Ze leren elkaar hoe ze met de app kunnen werken. Dit komt het gebruik van de iPad door de beide groepen ten goede, maar zorgt er daarnaast voor dat ze de sociale vaardigheden beter onder de knie krijgen. Wat dat betreft is de iPad op school er een groot succes en heeft de gift van de foundation tot een prachtige ontwikkeling in het onderwijs aldaar kunnen leiden.