iPad Scholen

Hoe doen de iPad scholen het op dit moment?

Kinderen op de Steve Jobs scholen maken veelvuldig gebruik van een iPad. Hoe staat het iPad onderwijs er op dit moment voor, leren ze inderdaad beter of gemakkelijker dan kinderen die nog gewoon een boek voor hun neus hebben? NRC dook erin, om na te gaan hoe de tablet binnen het onderwijs zich heeft bewezen.

Handige covers voor de iPad

kinderhoes

De iPad van de kinderen op school krijgt in ieder geval een goede bescherming, er is sprake van gel gekleurde hoezen die bovendien kunnen dienen als standaard. Dat betekent dat de leerlingen er zonder problemen mee rond kunnen lopen en ze de iPad neer kunnen zetten wanneer ze willen. Wat dat betreft zijn de moderne apparaten op de iPad scholen haast net zo degelijk als de schoolboeken, al bieden ze natuurlijk veel meer mogelijkheden.

Middelbare school in een hoger tempo

Het lijkt er wat dat betreft op dat de iPad scholen een soort middelbare scholen in een hoger tempo vormen. Elk vak heeft z’n eigen leraar en een eigen lokaal. De kinderen zitten er aan een ovalen tafel en kunnen deelnemen aan de lessen of zelf aan de slag gaan met andere uitdagingen. Er is sprake van een grote mate van vrijheid, waardoor de leerlingen vooral de lessen oppakken waar ze goed in zijn. Het tempo in die lessen ligt een stuk hoger, waardoor de iPad scholen inderdaad iets goeds in de leerlingen los lijken te hebben gemaakt.

Whiteboard voor de klas

Ook op de iPad scholen staat aan de andere kant nog wel steeds een whiteboard voor de klas, wat betekent dat er klassikale uitleg mogelijk is door een leerkracht. Wat dat betreft zijn de lokalen nog wel als zodanig te herkennen, al is er aan de andere kant een hoop veranderd sinds de leerlingen voor veel van de taken en lessen gebruik maken van een tablet. Over het algemeen lijken de iPad scholen te slagen in hun opzet, iets dat ook de Onderwijsinspectie keer op keer laat weten na een inspectie van de scholen.