iPad Scholen

Inspectie tevreden over ontwikkeling iPad scholen

De iPad scholen zijn deze zomer van start gegaan. Een groot deel van het land stond positief tegenover deze innovatie, maar er was ook felle kritiek. De Onderwijsinspectie heeft destijds aangegeven de scholen scherp in de gaten gehouden. Na twee maanden komt men tot de conclusie dat de iPad scholen het goed doen en er geen reden bestaat om in te grijpen. De inspectie zal de scholen in de gaten blijven houden, maar is positief over het gebruik van de educatieve apps op de iPads van de kinderen.

Geen ernstige signalen

Volgens de Onderwijsinspectie heeft men geen ernstige signalen ontvangen, wat betekent det de iPad scholen er goed in slagen om het onderwijs aan de kinderen aan te bieden. De inspectie is nog bezig met het verwerken van de verschillende gesprekken, maar de eerste berichten zijn in ieder geval positief. De inspectie keek extra kritisch naar de 7 scholen die dit jaar van start zijn gegaan, op basis van O4NT, het Onderwijs voor een Nieuwe Tijd. Dit is een initiatief van Maurice de Hond en maakt gebruik van de iPad, om de kinderen op een meer moderne manier les te kunnen geven.

Educatieve apps voor kinderen

De Onderwijsinspectie houdt alle nieuwe schoolsystemen en aanpassingen scherp in de gaten, waaronder ook de iPad scholen. Men is er echter goed te spreken over de manier van lesgeven op deze speciale scholen. De leraar is er vervangen door een coach en de leerlingen maken veel gebruik van de educatieve apps op hun tablet. De inspectie heeft hier goed naar gekeken en ziet geen reden om het onderwijs aan te passen of op een andere manier in te grijpen. Het lijkt er wat dat betreft op dat steeds meer mensen de toegevoegde waarde van de iPad in zullen zien, nadat het idee wat beter geland is.