iPad Scholen

iPad op school helpt leren leuk te maken

De iPad maakt een nieuwe vorm van onderwijs mogelijk, die ervoor zorgt dat we ons ontwikkelen tot de ‘lerende mens’. We hebben de mogelijkheid om steeds meer informatie in te winnen en er via de iPad voor te zorgen dat we ons verder in de materie kunnen verdienen.

Lerende mens

Onder andere Harold Bekkering, hoogleraar Cognitieve Psychologie aan de Radbout Universiteit, houdt zich bezig met de ontwikkeling van ons onderwijs. Hij is niet per se voorstander van het gebruik van de iPad op school, maar ziet wel degelijk dat dit bepaalde voordelen met zich mee kan brengen. Volgens de hoogleraar ontwikkelen we ons als mens steeds beter dankzij het gebruik van technologie die ons in staat stelt om meer van de wereld om ons heen te weten te komen.

Gebruik van de iPad op school

Het gebruik van de iPad op school zien we inmiddels steeds vaker, zowel op de specifieke iPad scholen als op andere scholen waar we de mogelijkheid hebben om door middel van de tablet boeken te lezen en vakken te volgen. We zien het gebruik van de iPad zowel op de basisschool als op middelbare scholen en binnen het hoger onderwijs terugkomen. Dat zorgt ervoor dat we de iPad als de basisuitrusting op school zijn gaan zien, waarmee we ervoor zorgen dat we op een totaal nieuwe manier kunnen leren en gemakkelijker in kunnen gaan op de onderwerpen die daadwerkelijk onze interesse hebben.

Digitaal schrijven met de iPad

Daarnaast maakt de iPad het mogelijk om digitaal te schrijven, waarmee we er vervolgens voor zorgen dat we het werk dat we maken gemakkelijker met anderen kunnen delen. Dit leidt ertoe dat we in een totaal andere wereld terecht komen, waarin we veel meer van elkaar kunnen leren en de iPad ervoor zorgt dat we veel meer tot onze beschikking hebben dan in het verleden het geval was. Aan de andere kant waarschuwt onder andere de hoogleraar uit Nijmegen voor het feit dat de iPad niet alleen maar goeds brengt op school, het kan ook geen kwaad om af en toe nog eens een boek te pakken.