iPad Scholen

iPad scholen omarmen broodnodige technologische vooruitgang

De iPad scholen houden de gemoederen vanaf de introductie flink bezig. De rust lijkt af en toe wat terug te keren, maar vervolgens ontstaat er opnieuw een discussie tussen vertegenwoordigers van het huidige schoolsysteem en een ieder die op zoek is naar vernieuwing. Er wordt geschermd met noodzakelijke kennisoverdracht en bijvoorbeeld een nieuwe manier van leren, maar ook de nieuwe bronnen van informatie spelen een belangrijke rol. Wat zijn de argumenten voor- en tegen de iPad scholen?

Kennisoverdracht op school

Het belangrijkste argument tegen de iPad scholen is dat een school een plaats is waar een kennisoverdracht plaats dient te vinden. De leraar leert de leerling iets, wat hij of zij tot op dat moment nog niet wist. Het is daarom niet mogelijk om de leerlingen hun zichzelf op zoek te laten gaan naar elementen die zij willen leren, waar ze het bestaan niet eens van weten. Wat dat betreft is het onmogelijk om kinderen de vrijheid te geven met hun iPad zelf hun lessen in te delen. Er is een leraar nodig die ze aan de hand neemt, om ze de belangrijke zaken en vakken bij te brengen.

Nieuwe manier van leren

Aan de andere kant geeft een belangrijk argument voor de iPad scholen aan dat het van belang is om leerlingen te benaderen op een manier zoals ze dat kennen uit het dagelijks leven. We kunnen tegenwoordig alles uitzoeken met het behulp van internet en andere digitale kanalen. Het is vooral van belang om te ontdekken hoe we bepaalde informatie kunnen vinden, juist door het zelf uit te proberen. Daarnaast krijgen leerlingen in het reguliere onderwijs onvoldoende de mogelijkheid om zich op hun eigen tempo te ontplooien, in een richting waar ze persoonlijk interesse in hebben.

Nieuwe bronnen van informatie

Bovendien onderschatten veel vertegenwoordigers van het huidige schoolsysteem de waarde van online bronnen als Wikipedia, maar ook de sociale media. Juist via deze kanalen is er ontzettend veel waardevolle informatie te vinden en is het mogelijk om ons meer te verdiepen in de vakgebieden die we interessant vinden. Wat dat betreft lijkt het traditionele onderwijs vast te zitten in haar eigen structuur, iets waar de komst van een iPad of andere digitale hulpmiddelen niet zomaar verandering in kunnen brengen. Het is in plaats daarvan van belang om het totale systeem opnieuw vorm te geven, zodat leerlingen zich kunnen ontwikkelen op de manier die zij wensen.