iPad Scholen

iPad scholen vragen om brede ondersteuning

De iPad blijkt een waardevol stukje technologie op school, leerlingen kunnen meer rijke informatie tot zich nemen. Uit onderzoek in Amerika blijkt echter dat alleen het uitdelen van een iPad niet voldoende is, ook de ondersteuning er omheen dient in orde te zijn.

De iPad ter ondersteuning

Steeds meer scholen kiezen ervoor om een iPad uit te delen aan hun leerlingen, ook buiten de bekende iPad scholen in Nederland. Die scholen gebruiken de technologie om hyperlinks aan te kunnen klikken in de lesstof en digitale materialen te kunnen toepassen. Uit het onderzoek blijkt echter dat de leerlingen hier niet automatisch op de juiste manier mee omgaan. Daardoor is een iPad op school niet standaard van toegevoegde waarde, het is van belang dat ook de leerkrachten hier op de juiste wijze mee om zullen gaan en een goede begeleiding bieden.

Totale begeleiding op de school

Het is de totale begeleiding op school die ervoor zorgt dat de iPad van toegevoegde waarde is. De iPad blijkt een hulpmiddel om leerlingen te kunnen stimuleren het maximale uit zichzelf te halen, bijvoorbeeld door aan te geven wat er mogelijk is met het digitale apparaat. Een iPad op zich is wat dat betreft niet voldoende, die biedt niet veel meer waarde dan bijvoorbeeld een laptop of een vaste computer op school.

Steve Jobs scholen in Nederland

We hebben in Nederland inmiddels een aantal Steve Jobs scholen, de iPad scholen van Maurice de Hond binnen het Onderwijs voor Nieuwe Tijd (O4NT) programma. Dit zijn scholen waar de leerlingen de beschikking hebben over een iPad en waar ze ook daadwerkelijk de ondersteuning krijgen die ze daarbij nodig hebben. De leerkracht is er een coach en zorgt ervoor dat de leerlingen zelf op zoek gaan naar de informatie waar ze interesse in hebben. Op die manier ontstaat er een sterke intrinsieke motivatie om te leren, iets waar de iPad goed bij kan helpen. Het blijkt op die manier mogelijk om op de iPad scholen de talenten van de kinderen te ontwikkelen, op basis van een digitale methode die aansluit bij onze huidige samenleving.