iPad Scholen

Kritiek en scepsis met betrekking tot iPad scholen

De iPad scholen zijn inmiddels een paar weken bezig, maar de rust rondom het onderwerp lijkt nog niet wedergekeerd. In plaats daarvan blijven er geluiden van kritiek en scepsis opsteken, terwijl er aan de andere kant ook veel positieve berichten verschijnen. Met name de ouders en verslaggevers die zelf een kijkje komen nemen op de scholen zijn er over het algemeen erg positief over. Aan de andere kant nemen Fokke en Sukke de scholen graag op de hak en zijn ook andere onderwijsinstellingen niet altijd positief.

Fokke en Sukke

Fokke en Sukke staan bekend om hun kritisch/sarcastische houding ten opzichte van nieuwe ideeën, die niet direct volledig in de armen worden gesloten. De iPad scholen zijn hiervan een goed voorbeeld, waardoor het niet vreemd is dat deze al een aantal keren onderwerp van gesprek zijn geweest in de strips. Een voorbeeld hiervan is een strip waarin Fokke en Sukke op een iPad school zitten. Ze wenden zich tot de meester (coach) en geven aan: “Sorry, de hond heeft onze iPad opgegeten”. Hiermee verwijzen ze uiteraard naar initiatiefnemer Maurice de Hond.

Andere onderwijs instellingen

Ook andere onderwijsinstellingen zijn niet altijd positief over de iPad scholen en hebben zelfs hun twijfels bij het uiteindelijke resultaat dat deze vorm van onderwijs kan bereiken. Vooral de directeur van het EuroCollege (een private school in Rotterdam) is erg kritisch. Hij gaf onlangs bij Pauw en Witteman aan dat hij op zijn school juist alle computers had laten verwijderen. Dit heeft volgens hem tot een flinke verbetering van de resultaten weten te leiden. Het lijkt erop dat veel andere onderwijsinstellingen niet goed weten hoe de iPad scholen tot een goed resultaat zouden moeten leiden, waardoor ‘onbekend’ ook ‘onbemind’ maakt.

Overtuiging Maurice de Hond

Aan de andere kant is Maurice de Hond, de initiatiefnemer, blij dat de iPad scholen er nu eindelijk zijn en hij de mogelijkheid heeft om de kinderen van nu een heel andere vorm van onderwijs aan te bieden. Daarnaast is hij ervan overtuigd dat we over een paar jaar niet beter zullen weten en dat veel meer scholen in Nederland gebruik maken van de iPad om les te geven. Bovendien weerspreekt de Hond het beeld dat de kinderen de gehele dag een iPad in de hand hebben en vervolgens kunnen doen waar ze op dat moment zin in hebben.