Leerlingen van De Cortendijck krijgen een iPad
iPad Scholen

Leerlingen van De Cortendijck krijgen een iPad

De leerlingen van De Cortendijck kunnen volgend schooljaar rekenen op een iPad. Het is een cadeautje van de school die daarmee viert dat deze 40 jaar bestaat. Zowel de leerlingen, de leerkrachten als de ouders krijgen te maken met een paar veranderingen. De leerlingen en de leraren ontvangen een iPad, die zij ook mee naar huis mogen nemen. Ook de situatie voor ouders zal er daardoor wat anders uit gaan zien.

Geen iPad school, maar wel tablets op school

De school wil overigens benadrukken dat het officieel geen iPad school zal worden. In plaats daarvan is er sprake van een tablet op school. De Cortendijck kiest voor de iPad, omdat dit het meest gebruiksvriendelijke apparaat is gebleken en daar de meeste educatieve applicaties voor beschikbaar zijn. Het lesprogramma zal een aantal nieuwe elementen krijgen, maar het is voorlopig niet de bedoeling om 100% over te stappen op het gebruik van de iPad. De school ziet de iPad op school vooral als een middel om de leerlingen betere stof aan te kunnen bieden, de tablets moeten ervoor zorgen dat zij zich beter kunnen ontwikkelen.

De iPad mag mee naar huis

Het unieke van de iPad’s op school is bovendien dat de leerlingen en de leraren de mogelijkheid krijgen om die ook mee naar huis te nemen. Ze hebben daar dan de mogelijkheid om meer informatie op te zoeken of digitaal aan de verschillende opdrachten te werken. Op die manier probeert de school de betrokkenheid van de ouders bij het project te vergroten. Door de iPad mee naar huis te nemen is het mogelijk om samen aan de opdrachten te werken en kunnen ook de ouders wennen aan het gebruik van een tablet op school.

Nieuwe schooltijden op De Cortendijck

Tenslotte zal De Cortendijck de schooltijden iets aan gaan passen, waardoor er sprake is van een aantal belangrijke veranderingen op de school. Samen moeten de aanpassingen in het nieuwe schooljaar ervoor gaan zorgen dat de school er klaar voor is om ook de volgende 40 jaar door te gaan. De iPad op school zorgt er in ieder geval voor dat deze op het gebied van technologie en mogelijkheden weer helemaal bij de tijd is.