iPad Scholen

Leerlingen en ouders kunnen VVN Verkeersexamen oefenen op de iPad

De ongeveer 200.000 kinderen in groep 8 van de basisschool hebben er sinds het begin van deze maand weer mee te maken: het praktijkexamen van Veilig Verkeer Nederland op de fiets. Dit jaar kunnen ze zich echter uitstekend voorbereiden via de iPad, iets waar de iPad scholen dus op een uitstekende manier op in kunnen spelen. Daarnaast wil VVN er met de iPad app voor zorgen dat ook leerlingen buiten de iPad scholen om de kans krijgen zich goed voor te bereiden. In 2013 zakte er 4% voor het examen, terwijl dat in 2007 nog maar 1,5% was. Wat dat betreft lijkt er werk aan de winkel voor de scholen en de ouders.

Vragen oefenen

De iPad app van VVN maakt het onder andere mogelijk om vragen te oefenen. Het is mogelijk om de vragen van het theorie-examen nog eens door te nemen en er daarmee voor te zorgen dat de regels op de fiets duidelijk zijn. De 38 vragen worden aangeduid met handige foto’s, zodat de kinderen goed weten wat er van ze verwacht wordt. De iPad is hiermee van grote toegevoegde waarde, zoals dat ook binnen andere vakken op de iPad scholen het geval is.

Fiets controleren

Daarnaast is het binnen de app van VVN mogelijk om de eigen fiets te controleren en er daarmee voor te zorgen dat deze aan de voorwaarden zal voldoen. Kinderen kunnen bijvoorbeeld nagaan of de bel goed te horen is, of dat er wellicht nog wat aanpassingen aan de fiets nodig zijn. Tenslotte kunnen de kinderen ‘Op straat’ gebruiken om de fietsroutes te leren kennen en na te gaan welke borden er zoal voorbij komen. Dit moet er uiteindelijk voor zorgen dat de iPad bijdraag aan een hoger slagingspercentage onder de kinderen van groep 8.

Kinderen en ouders oefenen samen op de iPad

Het is uiteindelijk de bedoeling dat de iPad scholen de app oppakken, maar ook ouders van kinderen in het reguliere onderwijs hiermee aan de slag gaan. Het is het samenspel van de ouders en de kinderen dat er uiteindelijk voor kan zorgen dat zij het oppakken en het mogelijk is om toe te werken naar een betere kennis van de verkeersregels. Uiteindelijk moet dit ervoor zorgen dat de kinderen zich op een veilige manier door het verkeer in Nederland kunnen bewegen, ook wanneer ze naar de middelbare school gaan.