iPad Scholen

Leerlingen vragen om iPad op school

Vorige week vonden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Iedereen van 18 jaar of ouder mocht zijn of haar stem uitbrengen. Basisscholen in Nederland probeerden de kinderen hierover te vertellen en een school in De Meern besloot zelfs om een eigen verkiezing op te zetten. De leerlingen van basisschool Apollo 11 hadden de mogelijkheid deel te nemen aan verkiezingen, om hun wensen in de praktijk te kunnen laten brengen.

Verkiezingen op de school

De school in De Meern besloot om zelf verkiezingen na te spelen, om de kinderen een idee te geven van de politieke partijen die er zijn en wat het betekent om daar op te stemmen. Per klas zijn er een aantal partijen ontwikkeld. Uit iedere klas zal er een leerling meepraten in de nieuwe schoolraad, waardoor de school een goed beeld krijgt van wat er leeft bij de kinderen. De schoolraad zal vergaderen over bijvoorbeeld het schoolplein, maar ook over de indeling van de pauzes. Wat dat betreft leidden de verkiezingen daadwerkelijk tot een uitslag, die iets te betekenen had.

Wel een tosti, maar nog geen iPad

De winnende partij op de school had onder andere beloofd om een iPad voor iedere leerling te gaan regelen. Daarnaast wilde de partij kluisjes in gaan voeren en tosti’s aanbieden op vrijdag. De tosti’s zijn er gekomen, maar de iPad voorlopig nog niet. Het geeft echter wel aan dat de kinderen graag een iPad op school willen gebruiken. Zij hebben dan de mogelijkheid om de stof meer tot leven te laten komen, of hier zelf bijvoorbeeld informatie bij te zoeken. Het is wat dat betreft opvallend dat er een dergelijke duidelijke oproep vanuit de kinderen ontstaan, om gebruik te kunnen maken van een tablet tijdens de lessen die ze er in de klassen volgen.