iPad Scholen

Leren via de iPad groot succes in Middletown Area School District

Echte iPad scholen hebben we tot nu toe alleen in Nederland, maar ook elders is men actief bezig met het toepassen van de iPad binnen het onderwijs. Een goed voorbeeld hiervan is het Middletown Area School District, waar men sinds enige tijd gebruik maakt van de iPad en daar zeer enthousiast over is. Studenten van de middle school kregen er tot nu toe een iPad, maar vanaf volgend jaar zullen ook de studenten van de highschool deze krijgen. Men is er erg blij met de resultaten en ook de studenten willen niet meer zonder.

Gepersonaliseerd leren

Men prijst er vooral de mogelijkheden om te leren op basis van de wensen en mogelijkheden van de student zelf. Er ontstaat een gepersonaliseerde manier van leren, die met het reguliere klassikale onderwijs niet mogelijk lijkt. De studenten doen nieuwe ervaringen op tijdens het leren, terwijl de manier van lesgeven verandert en de studenten worden aangesproken op vaardigheden waar ze ook buiten school wat aan hebben. Volgens de school slaagt men er via de iPad in om de studenten aan te spreken op hun individuele kwaliteiten, ook iets waar men in Nederland erg enthousiast over is.

Onderzoek en creatieve mogelijkheden

De iPad school is verder erg tevreden over de mogelijkheden die studenten hebben om nader onderzoek te doen naar bepaalde onderwerpen, of zich creatief te uiten. Studenten kunnen daarmee veel gemakkelijker aan de slag dan voorheen, waardoor de motivatie toeneemt en er uiteindelijk prachtige resultaten behaald worden. Het lijkt er wat dat betreft op dat de iPad op steeds meer scholen een belangrijke rol begint te spelen. De komende tijd komen er in Nederland in ieder geval een aantal iPad scholen bij en Maurice de Hond heeft al eerder aangegeven ook vanuit het buitenland interesse te hebben bemerkt.