iPad Scholen

Nederlandse iPad scholen ook naar 10 andere landen

De Nederlandse iPad scholen lijken tot nu toe een succes te zijn, waardoor het niet vreemd is dat ook het buitenland nu aan de deur klopt. In Nederland zal er een uitbreiding van het project plaatsvinden, maar initiatiefnemer Maurice de Hond is vooral blij dat het concept ook over de grens aan begint te slaan. Hij laat weten dat zowel scholen, schoolbesturen, investeerders en vertegenwoordigers nu spreken over de mogelijkheden in het buitenland, om het concept zo breed mogelijk neer te zetten.

Tien verschillende landen met interesse

Volgens de Hond zijn er op dit moment verschillende landen met interesse, waardoor de iPad scholen volgend jaar in ieder geval in 10 verschillende landen van start zullen gaan. Hij geeft aan de andere kant wel aan dat er nog geen concrete toezeggingen zijn, de handtekeningen dienen nog onder de contracten te worden gezet. Meest opvallend is een delegatie uit Japan, die binnenkort naar Nederland zal komen om het concept hier te bekijken. Zij lijken vooral aangesproken dankzij de positieve reacties van zowel de scholen als de ouders hier in Nederland.
Ook de onderwijsinspectie is tevreden over de iPad scholen. Volgens een woordvoerder vinden er extra bezoeken plaats, die gebruikelijk zijn voor nieuwe schoolsystemen. De iPad scholen staan echter niet onder verscherpt toezicht, wat betekent dat ze gewoon mee kunnen draaien in de rest van ons onderwijssysteem.

Nieuwe iPad scholen in Nederland

Ook in Nederland zit de Hond niet stil met zijn Onderwijs Voor een Nieuwe Tijd (O4NT). Hij geeft aan dat er ook in Nederland weer een uitbreiding plaats zal vinden, waardoor we in ons land in ieder geval kunnen rekenen op 20 iPad scholen. Op die manier groeit het project steeds een stukje groter. Bovendien gaan er waarschijnlijk ook nieuwe scholen van start, tot nu toe waren het steeds bestaande scholen die een overstap maakte. De iPad is wat dat betreft niet meer weg te denken uit de scholen, waardoor er een bijzondere ommekeer heeft plaatsgevonden.