iPad Scholen

Nieuw iPad programma op Fresno County High School

De iPad scholen in Nederland blijken tot op dit moment een behoorlijk succes. Ook over de grens maken scholen steeds vaker gebruik van de tablets, vooral in Amerika. Het is daar de Fresno County High School die net als de iPad scholen besloten heeft om de tablets uit te delen aan de scholieren. In dit geval gaat het er echter vooral om kinderen uit gezinnen met een laag inkomen toch in contact te brengen met de wereld om hen heen. Wat dat betreft kunnen de iPad Air of de iPad Mini verschillende doelen dienen.

Gebruik van internet

Het gebruik van internet is enorm toegenomen, waardoor het volgens de school en de gehele omgeving van Fresno State van groot belang is dat kinderen hier optimaal toegang tot hebben. De iPad zorgt ervoor dat de kinderen de mogelijkheid hebben informatie op te zoeken, kansen te benutten en online aan kopen te doen. Het zijn deze mogelijkheden die er samen met de educatie voor zorgen dat de kinderen weer midden in de wereld staan. Nu de tijden zijn veranderd is het volgens de iPad scholen van groot belang om in deze trend mee te gaan.

Lage inkomens

Voorlopig richt Fresno State zich op 5.000 gezinnen met een laag inkomen. Zij hebben thuis niet de beschikking over breedband internet, waardoor de kinderen op een aantal vlakken een achterstand oplopen. Door de kinderen een iPad Air aan te bieden en ze gebruik te laten maken van de Verizon Hot Spots kunnen zij net als hun leeftijdsgenootjes informatie opzoeken en met elkaar in contact blijven. Wat dat betreft kunnen de kinderen de iPad op school gebruiken, maar kunnen ze er daarnaast ook thuis uitstekend mee aan de slag.