iPad Scholen

Odyssee in Sneek deelt iPad uit aan alle 1.600 leerlingen

De leerlingen van de diverse Odyssee-scholen in Sneek krijgen vanaf het komende schooljaar allemaal de beschikking over een iPad. Het gaat om 1.600 leerlingen, die daardoor kunnen profiteren van ‘gepersonaliseerd’ onderwijs. Iedere leerling krijgt een eigen leerplan, bedoeld om de unieke talenten te benutten. In totaal gaat het om een investering van €800.000, waarmee de Odyssee scholen het onderwijs verder willen verbeteren.

Unieke talenten benutten

Het is volgens de voorzitter van het College van Bestuur van Odyssee van belang om te onderkennen dat ieder kind anders in elkaar zit. Het huidige onderwijs biedt niet de mogelijkheden om de unieke talenten te benutten. De iPad brengt daar verandering in, het is via een persoonlijk leerplan mogelijk om de eigen prestaties bij te houden en voor uitdaging te zorgen op de punten waar de leerlingen die kunnen gebruiken. Op die manier is de iPad van grote toegevoegde waarde voor zowel de school als de leerlingen.

Digitale omslag op de school

Odyssee maakt niet zomaar een digitale omslag, de gemeenschap heeft de overstap zorgvuldig voorbereid. Het afgelopen jaar hebben de leerkrachten bijvoorbeeld veel training gehad om goed met de iPad te kunnen werken en de leerlingen een persoonlijk leerplan aan te kunnen bieden. Het is een andere manier van lesgeven, die vraagt om de juiste ondersteuning. De iPads die de leerlingen krijgen zijn speciaal ingericht voor het onderwijs en werken daardoor niet altijd op de gebruikelijke manier.

Niet automatisch allemaal Steve Jobs-scholen

Odyssee geeft er overigens wel bij aan dat iedere school binnen de gemeenschap niet automatisch een Steve Jobs-school zal worden. De gemeenschap heeft een eigen iPad school in Sneek en weet daarmee goede resultaten te behalen, maar het is volgens Odyssee vooral het doel om een digitale stap te zetten en meer leerlingen de kans te bieden hun unieke talenten te benutten. Dat hoeft niet automatisch op basis van een Steve Jobs-school, dat kan ook op basis van een eigen programma. Volgens zowel de leerkrachten als het bestuur groeien de leerlingen van dit moment op met digitale middelen, waardoor het vreemd zou zijn om er op school geen gebruik van te maken en de kinderen op die manier een stap verder te helpen.