iPad Scholen

Onderwijsstelsel biedt goede mogelijkheden tot variatie

We kennen in Nederland een behoorlijk vrij onderwijsstelsel. Toch staat dat ter discussie, nu het debat over de onderwijsbegroting wordt gevoerd. Er lijkt te worden aangestuurd op een tweedeling, terwijl het juist de keuzevrijheid is die ervoor zorgt dat we ons positief kunnen ontwikkelen.

Talent benutten

Het adagium van het Nederlandse onderwijs geeft al tientallen jaren aan dat we geen talent verloren willen gaan in ons land. Links en rechts hebben zo hun eigen gedachten over de rol van het onderwijs in Nederland en de maatschappelijke functie daarvan, maar feit is dat we het talent optimaal willen benutten. Hierin past onder andere dat arme en rijke kinderen dezelfde mogelijkheden moeten krijgen, er mag geen onderscheid bestaan tussen hoe het ene of andere kind een opleiding kan genieten.

iPad scholen in Nederland

Een goed voorbeeld van het voordeel van de volledige vrijheid in Nederland zijn de iPad scholen. Uiteraard staan ze onder toezicht van de Onderwijsinspectie, maar het is de nieuwe vorm die leidt tot innovatie. Onder andere de aandacht vanuit het buitenland lijkt aan te geven dat er sprake is van een succesnummer, dat niet zomaar meer zal verdwijnen. We zorgen er in Nederland met ons onderwijssysteem voor dat alle kinderen gebruik kunnen maken van het iPad onderwijs. De iPad scholen zijn er niet alleen voor de rijken of juist voor de armen, iedereen is er welkom om op een nieuwe manier te leren en studeren.

Harde scheiding tussen schoolsystemen in het buitenland

In het buitenland is dat vaak anders, met name in het Verenigd Koninkrijk en in Frankrijk of de Verenigde Staten zit de situatie heel anders in elkaar. Er bestaat daar een harde grens tussen het onderwijs voor de armen en dat voor de rijken. De elite scholen hebben de beste docenten en middelen, waardoor de armen daar nooit toegang tot krijgen. We moeten er in Nederland voor waken dat we ons niet richting die ontwikkeling begeven. We zouden juist trots moeten zijn op het feit dat hier iPad scholen kunnen ontstaan en iedereen toegang heeft tot het beste onderwijs.