iPad Scholen

RSG Enkhuizen deelt iPad’s uit aan leerlingen tweedejaarsklassen

76 leerlingen van RSG Enkhuizen kunnen per heden gebruik maken van een iPad voor hun schoolwerk, de school heeft ze deze tablets in bruikleen gegeven. De tablet wordt ingezet als een aanvullend leermiddel, bij wijze van proef om de resultaten daarvan te testen. Na de zomer krijgen nog zes klassen een iPad, waardoor een grotere groep leerlingen op de school daar gebruik van kan gaan maken.

Meer digitale middelen voor leerlingen

De school maakt al langer gebruik van digitale middelen voor leerlingen. Ria Rövekamp van de school geeft aan dat voor eind 2016 alle tweedejaars leerlingen met de iPad zullen hebben gewerkt, om hen voor te bereiden op de digitale samenleving en ze uitdagende lesstof te kunnen bieden. RSG Enkhuizen werkte eerder bijvoorbeeld al met Magister en It’s Learning, waarbij leerlingen een elektronische omgeving gebruiken om met elkaar te communiceren. De school is erg positief over het gebruik van de iPad, mede vanwege het rijke lesmateriaal dat een belangrijke aanvulling vormt.

Tweedejaars scholieren

De school heeft ervoor gekozen om in eerste instantie 3 tweedejaarsklassen te voorzien van de iPad. Het gaat om klassen van het VMBO, HAVO en atheneum. Op die manier kunnen verschillende leerlingen aan de slag met de iPad en maakt de tablet het mogelijk om de leerlingen op hun eigen niveau verder te scholen. Daarnaast zal de school meer inzicht krijgen in de voortgang van verschillende leerlingen en is het gemakkelijker om een brug te slaan naar de actualiteit. Dit helpt leerlingen de stof beter inzichtelijk en begrijpelijk te maken.

Apple iPad in bruikleen

Overigens krijgen de leerlingen de iPad in bruikleen, maar hebben zij een protocol moeten ondertekenen dat stelt dat ze de tablet gebruiken alsof die van hen is. Ook de ouders van de kinderen hebben dit protocol moeten ondertekenen. Dit voorkomt dat ouders honderden euro’s hoeven te investeren, maar moet er aan de andere kant ook voor zorgen dat de leerlingen er netjes mee omgaan. Een aantal docenten maakt op basis van dezelfde regeling gebruik van een MacBook, om de onderwijsmaterialen verder te kunnen ontwikkelen.