iPad Scholen

Sander Dekker maakt weg vrij voor meer iPad-scholen

Sander Dekker is als Staatssecretaris van Onderwijs bezig om het onderwijssysteem te moderniseren. Dat blijkt onder andere uit zijn nieuwe plan, waarmee hij ervoor wil zorgen dat het gemakkelijker wordt om een nieuwe school te starten. Dat gebeurt niet langer op basis van een katholieke, islamitische, antroposofische of andere levensbeschouwing, het wordt mogelijk een school te starten op basis van een onderwijsidee of -overtuiging.

Meer ruimte voor nieuwe scholen

Sander Dekker stuurt de Tweede Kamer een wetsvoorstel voor ‘Meer ruimte voor nieuwe scholen’. Door de wet aan te passen moet het gemakkelijker worden om een nieuwe school te stichten en er daarmee voor te zorgen dat het onderwijs weer centraal komt te staan.

Archaïsche principes van de verzuiling

Volgens Sander Dekker houden we op dit moment nog teveel vast aan de archaïsche principes van de verzuiling, terwijl we daar bijvoorbeeld op televisie en in ons dagelijks leven al veel minder mee doen. Vernieuwende initiatieven zoals de iPad school krijgen volgens hem te weinig kans zich te ontwikkelen. Er is veel animo voor, maar omdat een iPad geen levensbeschouwing vormt is het lastig om een dergelijke school te starten en het aantal in Nederland verder uit te breiden.

Meer iPad-scholen in Nederland

Als het aan Sander Dekker ligt gaat daar de komende jaren dus verandering in komen, er moeten meer iPad scholen bij gaan komen. Dekker verwacht geen revolutie met betrekking tot het onderwijs, maar ziet er wel naar uit dat er meer dynamiek in de markt kan ontstaan. Op die manier komt het onderwijs weer in het teken van innovatie te staan. Het zijn volgens Dekker uiteindelijk de leerlingen die daarvan zullen profiteren, aangezien zij zich door middel van het vernieuwende onderwijs beter kunnen ontwikkelen en kunnen voorbereiden op onze maatschappij.