iPad Scholen

Silicon Valley zorgt voor investering in Amerikaanse iPad scholen

Verschillende iPad scholen in Amerika ontvangen een investering van 100 miljoen dollar, vanuit Silicon Valley. Tot de investeerders behoort onder andere Mark Zuckerberg, die er net als de weduwe van Steve Jobs voor kiest om bij te dragen aan het scholingsproject voor kinderen. Ze willen er op die manier voor zorgen dat er via AltSchool een onderwijsvernieuwing plaats kan vinden, zoals we die in Nederland kennen met de iPad scholen. Het is volgens de investeerders van belang dat kinderen de mogelijkheid hebben om hun talenten en mogelijkheden te ontwikkelen. De iPad scholen maken het mogelijk om hun intrinsieke motivatie te benutten en hen optimaal klaar te stomen voor de toekomst, om succesvol binnen onze digitale maatschappij aan de slag te gaan.

Financiering door de overheid

In Amerika dienen veel ouders zelf voor de kosten van scholing van hun kinderen op te draaien, waardoor niet iedereen de mogelijkheid heeft om gebruik te maken van een iPad. In Nederland is dat gelukkig niet het geval, de iPad scholen vallen binnen de reguliere onderwijskanalen. Dat betekent dat de overheid zorgt voor de financiering van de iPad scholen. Ouders hoeven daar zelf niet in te investeren, het is voldoende om de keuze voor hun kinderen te maken.

Onderwijsvernieuwing dankzij iPad

De iPad brengt een behoorlijke onderwijsvernieuwing met zich mee, het zorgt ervoor dat kinderen op een vernieuwende wijze onderwijs kunnen krijgen. Schoolbesturen, schooldirecteuren, leerkrachten en ouders zien steeds vaker in dat deze manier van onderwijs goed aansluit bij de behoeften van kinderen, nu en in de toekomst. De kans is daardoor groot dat er in de toekomst meer iPad scholen bij zullen komen. Daarnaast vormt de iPad ook op andere scholen steeds vaker een middel om het onderwijs op een vernieuwde manier aan te kunnen bieden.