iPad Scholen

Zorgt de iPad voor een nieuwe toekomst voor onze scholen?

De iPad scholen kennen we inmiddels een tijdje, zullen die er daadwerkelijk in slagen om ons onderwijs voorgoed te veranderen? Dat is een belangrijke vraag, waar onder andere de inspectie naar kijkt en waar specialisten al langere tijd mee bezig zijn. De eerste iPad scholen werden in 2014 geopend, inmiddels spreekt de inspectie van een succes en lijkt het concept ook in het buitenland aan te slaan.

Aanpassing van het basisonderwijs

Volgens experts is het basisonderwijs er in de laatste jaren niet in geslaagd om zich aan te passen aan de huidige maatschappij. De iPad scholen brengen daar verandering in, ze zorgen er als eerste voor dat leerlingen om kunnen gaan met de technologie waar ze ook de rest van de dag mee te maken hebben. Het gaat om ICT-onderwijs dat bovendien uitgaat van de talenten van kinderen, om ze te stimuleren in datgene waar ze goed in zijn.

Unieke van een Steve Jobs school

De iPad scholen of Steve Jobs scholen zorgen daarmee voor een unieke aanpak. Dat neemt aan de andere kant niet weg dat er wettelijk is vastgelegd wat kinderen in Nederland dienen te leren, iets waar ook deze innovatieve scholen zich aan dienen te houden. Wat dat betreft gaat het binnen dit onderwijs om dezelfde inhoud, het grote verschil is de manier waarop de kinderen daarmee aan de slag gaan. De iPad scholen doen 10 beloften aan het kind, om goed onderwijs te verzekeren en er op een moderne manier voor te zorgen dat zij klaar worden gestoomd voor succes in onze maatschappij.

Traditionele klassen mogelijk verleden tijd

De iPad scholen zouden er met hun innovatie voor kunnen zorgen dat traditionele klassen tot het verleden gaan behoren. Er is sprake van stamgroepen van 25 kinderen, met een leeftijdsverschil van maximaal 4 jaar. Op die manier kan een ieder op zijn of haar eigen niveau onderwijs volgen. Ze werken veel meer aan gepersonaliseerde projecten dan in een traditionele klas het geval is, zodat ze de mogelijkheid hebben hun talenten verder te ontwikkelen.